Rozvíjíme: Efektivní slevové systémy

Zážitkové karty, podpora prodeje

prinos-je-v-synergii.jpg

Přínos je v synergii

Dlouhodobě se zabýváme strategiemi, přípravou a provozováním efektivních systémů podpory prodeje jako jsou turistické zážitkové karty. Zásadní přínos je v synergii spojení více zážitků a návštěvník dostává lepší, pestřejší a širší nabídku. Subjekty se dostávají na seznam, který má společný marketing, společné výhody a tím nesrovnatelně větší účinnost než pokud by to chtěly dělat samy.

all-inclusive.jpg

All inclusive - Olomouc region Card

m-ARK již 10 let administruje pro Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj turistickou „all inclusive“ kartu - Olomouc region Card. Pod správou m-ARK je karta hodnocena jako nejúspěšnější turistická karta svého druhu v ČR (počet prodaných karet, dlouhodobost a bezchybnost celého provozu). Jde o jedinou turistickou kartu v ČR, která nabízí nejen v Olomouci, ale i v celém Olomouckém kraji na 70 vstupů ZDARMA do nejzajímavějších atraktivit a na dalších 120 místech slevu.

all-inclusive2.jpg

zazitkove-slevove-karty.jpg

Zážitkové slevové karty

Společnost m-ARK se svými dlouholetými zkušenostmi, zpracováním koncepcí vč. ekonomických, provozních a marketingových analýz, se podílela na slevových systémech pro různé turistické oblasti. Jde např. o zážitkové karty Beskydy-Valašsko nebo Těšínské Slezsko.