Umíme říct: Jakou cestou jít

Analýzy, koncepce a strategie
rozvojove-strategicke-dokumenty.jpg

Rozvojové strategické dokumenty

Společnost m-ARK se dlouhodobě věnuje zpracování rozvojových dokumentů. Má za sebou řadu odborných studií. Například v roce 2015 to bylo zpracování „Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce na období 2014-2020”. V roce 2014 odborná studie „Produktová strategie Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje” zahrnující produktové řešení stezky v řadě evropských zemí. V roce 2013 to byl dokument „Příprava realizace regionální klientské karty v turistické oblasti Beskydy-Valašsko”.

marketingove-a-komunikacni-strategie.jpg

Marketingové a komunikační strategie

Součástí koncepční práce agentury m-ARK jsou návrhy marketingových a komunikačních strategií. Z těch rozsáhlejších jmenujeme např. „Strategie a vytvoření nového turistického produktu pro vybrané zahraniční zdrojové země - Rakousko, Slovensko, Polsko, Itálie, Německo”, která zahrnovala zpracování situační analýzy, produktové strategie a turistických produktů pro vybrané cílové skupiny ze zdrojových zemí Rakousko, Itálie, Slovensko, Polsko a Německo.

vytvareni-filosofii-a-hledani-zdroju.jpg

Vytváření filosofií a hledání zdrojů

Jednou z dalších silných stránek agentury m-ARK jsou prvotní koncepty, rozvojové záměry včetně hledání finančních zdrojů, dotací, jak projekt financovat, Jako příklad, který pochází z dílny m-ARK, můžeme uvést např. projekt přeshraniční spolupráce Česko-Polsko „Cestování časem”, který umožnil realizovat Expozici času ve Šternberku v nákladu téměř dvě desítky milionů korun. Dalším projektem, za kterým agentura myšlenkově stojí, je např. propojení měst Olomouce a Kroměříže tzv. „Arcibiskupská stezka”, nebo libreto multimediální expozice „Ecce homo PARK”